اصفهان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • (تصاویر) تخریب کامل خانه تاریخی «نائل» اصفهان
  • خانه تاریخی «نائل» اصفهان توسط افراد ناشناس بطور کامل تخریب شد. خانه سید جواد نائل در اواخر دوره صفویه بنا شد و در هفتم مهرماه سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. تصویر؛ خانه نائل قبل و بعد از تخریب را نشان می دهد. عکاس: رسول شجاعی