گویش مومن آبادی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • نشست کتابخوان ویژه بانوان با گویش مومن آبادی(نیدری)
  • سمنان لاین – این نشست با اهداف معرفی کتاب ،ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بانوان و به تبع آن خانواده ها ،تاکید و حفظ میراث ارزشمندی چون گویش مادری ،در کتابخانه شیخ محمود مزدقانی مومن آباد برگزار گردید. در این نشست کتاب “خاطرات مرضیه حدیدچی”نوشته محسن کاظمی توسط زهرا مومن آبادی مسئول و کتابدار”شناخت […]