گرمابه حضرت سمنان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • افتتاح مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت از آثار تاریخی در سمنان
  • (تصویر فوق اسکلت مادری جوانمرگ با جنینی در شکم از هزاره ی دوم پیش از میلاد  یافت شد و همانطور سالم و دست نخورده در محفظه ای شیشه ای در مهمترین بخش موزه یعنی یکی از غرفه های متصل به صحن اصلی گرمابه حضرت(موزه پهنه) سمنان نگهداری می شود. هدف از قرار دادن آن در موزه، […]