چیت چیان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • دردسرهای چیت چیان در سال ۹۶
  • سال ۹۵ را شاید بتوان برای مرد اول وزارتخانه نیرو سال “آب” دانست. هر چه در سالهای پیش از آن به مبحث آب و بحران بوجود آمده پرداخته نشده بود در سال گذشته به این بحران پرداخته شد.  آذرجزایری:  سال ۹۵ را شاید بتوان برای مرد اول وزارتخانه نیرو سال “آب” دانست. هر چه در […]