موصل بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • تصوی تکاندهنده از مادر و کودکان وحشت‌زده اش درموصل
  • تصاویر تازه از پاکسازی موصل قدیم از عناصر تروریستی، نیروهای عراقی را نشان می دهد که زنان و کودکان وحشت زده و مجروح را از میان خرابه ها نجات می دهند.  منابع خبری می گویند صدها خانواده عراقی که گروه داعش ازآن ها به عنوان سپرانسانی با هدف مانع تراشی درراه پیشروی نیروهای امنیتی در […]