مهشاد عوض زاد بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • دارت انداز استان سمنان یکی از 2 بانوی نماینده ایران در مسابقات جهانی شد
  •  مسوول کمیته دارت استان سمنان گفت:  مهشاد عوض زاد دارت انداز گرمساری، یکی از 2 بانوی نماینده جمهوری اسلامی ایران، راهی مسابقات جهانی دارت 2017 ژاپن شد. محمد حسین فاضلی  افزود: مهشاد عوض زاده دارت انداز گرمساری به همراه دنیز هشتپران و امیرعلی میرزایی از استان تهران و ایلیا خوشنودی از فارس برای حضور در […]