معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • تغییر معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان/قنبری رفت ،ناجی آمد
  • سعید ناجی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان منصوب شد. به گزارش سمنان لاین ، سعید ناجی با حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان منصوب شد. به پیشنهاد استاندار سمنان و با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سعید ناجی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و […]