مرضیه عادل بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • انتقاد از ورودی‌ نامناسب درشهرهای غرب استان سمنان!!!
  • نویسنده : مرضیه عادل همواره ورودی شهرها برای مسوول های شهری در همه جای دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌تواند به عنوان نماد یک شهر نیز مورد توجه قرار گیرد و از همین رو بسیاری از شهرهای دنیا از ورودی خاصی بهره می‌برند که این ورودی در شهرهای کشورهای مختلف متفاوت است و […]