مدير عامل بنياد توسعه سمنان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • چشم انداز و مطالبات مرکزاستان از نگاه مدیرعامل بنیادتوسعه سمنان
  •   امروزه سازمان‌هاي مردم نهاد زيادي با عنوان‌هاي مختلف و در زمينه‌هاي گوناگون در جامعه فعاليت دارند و نقش آنان به ويژه در فرهنگ‌سازي و آگاهي‌رساني بر کسي پوشيده نيست. بنیادهای مردمی در قالب شبکه‌ها و کارگروه‌هاي تخصصي نقش ارزنده‌اي در تصميم‌سازي‌ها و پيشرفت امور شهر خود بر عهده داشته و دارند. اين بنياد‌ها و […]