محمدرضا خاموشی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • «خاموشی»انتقال آب به گرمسار را ضروری دانست!
  • معاون پشتیبانی و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان پیشرفت فیزیکی طرح انتقال آب از منطقه سیمین دشت تهران به گرمسار را 35 درصد اعلام کرد و گفت : اجرای این طرح برای رفع تنش آبی در غرب استان سمنان ضروری است. به گزارش سمنان لاین محمدرضا خاموشی در گفت و گو با ایرنا […]
  • جلوگیری از 3.5میلیون متر مکعب اضافه برداشت چاه های شهرستان سمنان
  • سمنان لاین  – معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان گفت : افت متوسط سالانه سطح آب زیرزمینی استان سمنان از سال ٧٣ تا ٩٦ حدود 70 سانتی متر ارزیابی شده است. به گزارش سمنان لاین محمدرضا خاموشی روز پنجشنبه در گفت و گو افزود : طبق مطالعات انجام شده از سال […]