عظیم همتی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • غم « عظیم » بر دل مردم سمنان
  • سمنان لاین – چند روز پیش خبرناگهانی مرگ کوروش فرزند عظیم همتی کشتی گیر پیشکسوت سمنانی در شهر و جامعه ی ورزشی که خود ازکشتی گیران جوان سمنانی بود درشهر پیچید. مرگ کوروش جوان به همان اندازه متأثرکننده بود که پرداختن به نحوه ی فوت این جوان در برخی کانال های تلگرامی و فضای مجازی. […]