شورای شهر سمنان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • سرمایه گذاری خارجی ؛ مطالبه ی مردم از شورای شهر سمنان
  • «ارسال شده به سمنان لاین توسط جمعی از دوستداران توسعه وپیشرفت شهرسمنان» استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی مطالبه به حق شهروندان از اعضای شورای اسلامی شهر سمنان است. قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز و جاده ترانزیت شرق به غرب کشور سمنان را همواره از موقعیتی درخور توجه به لحاظ جغرافیایی […]