شهرداری بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • مدیرگردشگری شهرداری سمنان؛
    تناسب برنامه ریزی هر شهربا ماهیت وجودی آن شهر
  • سمنان لاین-مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان گفت : برنامه ریزی برای هر شهر باید متناسب با ماهیت وجودی هر شهر صورت گیرد و برای هر بخش از شهر برنامه ای جداگانه تدوین شود و برای بخش های مختلف شهر نسخه ای واحد پیچیده نشود. به گزارش سمنان لاین ازایرنامحمودرضا دارائی  افزود: شهر سمنان از 2 […]
  • «شهردار سمنان» از کاشان آمد
  • سید محمد ناظم رضوی دارای “لیسانس عمران از دانشگاه تهران” و “فوق لیسانس عمران و راه و ترابری” از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت خود را به عنوان معاونت فنی و عمرانی از مناطق 10 و17 شهرداری تهران آغاز نموده است . همکاری با شرکت های مشاور در تهران و خدمت در بنیاد تعاون […]