سمیه قاسمی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • مرکزهمکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم درسمنان راه اندازی می شود
  • سمنان لاین – مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان گفت: مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم با هدف بهره گیری از تجربیات شهرداری های موفق دنیا در زمینه های مدیریت شهری و محیط زیست، در شهرداری سمنان راه اندازی می شود.   به گزارش سمنان لاین از روابط عمومی و امور […]