سلیمان دهرویه بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • ورزش باستانی برای توسعه نیاز به تبلیغ بین جوانان و بخش خصوصی دارد
  • سمنان لاین – رییس هیات ورزش پهلوانی زورخانه ای شهرستان سمنان گفت: با اطلاع رسانی درباره تاثیر اخلاقی، ارزشی، تربیتی ورزش باستانی، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و نسل جوان برای یادگیری به این ورزش گرایش پیدا می کنند. به گزارش سمنان لاین ازایرناسلیمان دهرویه افزود: به این رشته ورزشی از نظر تبلیغات و اطلاع […]