سعید کریمیان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • قاتلان مدیر شبکه‌ جم دستگیر شدند
  • قاتلان سعید کریمیان دستگیر شدند. روزنامه ملیت ترکیه خبر از دستگیری قاتلان سعید کریمیان داد. مطابق گفته این روزنامه قاتلان مدیر شبکه‌ جم در صربستان دستگیر شدند.