سعید ناجی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • باحکم استاندارسمنان؛ رئیس شورای اطلاع رسانی استان منصوب شد
  • سمنان لاین – با حکم استاندار سمنان؛ آقای دکترسعید ناجی ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با حفظ سمت بعنوان رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان معرفی و منصوب گردید. در بخشی از حکم انتصاب دکتر ناجی آمده است: در اجرای تبصره 2 ماده 6 آئین نامه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جنابعالی […]