دختران بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • افتخاری دیگر برای دختران ورزشکاراستان سمنان / راهیابی به جام جهانی برزیل
  • سمنان لاین – مسابقات ووشو قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی دختران در رده پایه درتاریخ ۱۵ الی ۱۹ بهمن ۹۶ در تهران بزرگ باحضورووشوکاران شاخص ازسراسرکشوربرگزارگردید . به گزارش سمنان لاین خانم مطهره صالحی زاده در رده سنی نوجوانان و بخش تالو ، فرم نن دائو مدال نقره کشوری را کسب نمود . ازنامبرده جهت […]