خدایی بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • پاسخ غیرمستقیم مشاوراستاندار به سمنان لاین / وامّا چند نکته…
  • روز گذشته در دربخش دیدگاه سمنان لاین مطلبی تحت عنوان «آقای چاووشی ؛استان سمنان فقط یک شهرستان خاص نیست! »درخصوص سفرهای متعدد استاندارمحترم به یک شهرستان خاص منتشر شد که بازتاب وسیعی درشبکه های اجتماعی داشت. لذا مشاور محترم استاندار را برآن داشته  تلویحا پاسخی بر این انتقاد داشته باشند که ضمن انتشار کامل آن […]