حسن سعدالدين بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • اولویت مسئولان مرکزاستان؛
    تسریع در ساخت و اجرایی شدن تالارمرکزی سمنان
  •   صالحی امیری وزیرارشاد درفرودگاه سمنان سمنان لاین – در سفر اخیر رئیس جمهور به سمنان یکی از درخواست ها وپرسش های خبرنگارسمنان لاین از دکترصاحی امیری وزیر ارشاد ، اجرایی شدن مصوبه دولت درخصوص تالارمرکزی سمنان بود که ایشان هم ضمن در دستور کار قراردادن آن در کمیته ی مربوطه ابراز داشت تا چند […]