اهدای اعضا بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین
  • ناگفته‌های پدری که اعضای بدن فرزندش را بخشید
  • والدین پسر نوجوانی که در پی تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدای اعضای فرزندشان جان چند بیمار نیازمند به پیوند عضو را نجات دادند و زندگی دوباره به آنها بخشیدند. والدین پسر نوجوانی که در پی تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدای اعضای فرزندشان جان چند بیمار نیازمند به پیوند عضو […]