استان سمنان،سمنان لاین،سمنان لاین در جلسه دکتر خباز با اصحاب رسانه مطرح کرد ؛ توسعه ی استان در گرو تقویت جایگاه مرکز استان بایگانی - وبسایت خبری تحلیلی سمنان لاین