وب دایرکتوری

کمبود آب و خشکسالی استان سمنان را تهدید می کند

سمنان لاین _ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان سیل، فرسایش بادی و آبی، کمبود آب، خشکسالی، تغییر اقلیم، برداشت بی رویه آب و از بین رفتن مراتع را از جمله تهدیدات این استان برشمرد.

 

به گزارش سمنان لاین از ایرناعلینقی حیدریان روز چهارشنبه در جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز در سالن مدیریت بحران استانداری افزود : از سال 75 تا 94 حدود 299 مورد وقوع سیل در این استان داشتیم که 215 مورد دارای خسارت و 84 مورد بدون خسارت بوده است. 

وی با بیان این که استان سمنان با توجه به اقلیمی که دارد دچار کم آبی و خشکسالی است، اظهار کرد: هم اکنون استان دارای 250 آبخوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. 

حیدریان طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز را مهم دانست و یادآور شد : ایجاد فرآیندها و ساختارهای مشارکت، ایجاد صندوق های مالی، ایجاد تشکل های مردمی و محلی، سازمان یافتن گروه های فعال تخصصی و محلی، حفظ و احیاء منابع طبیعی پایدار و بیابان زدایی از جمله دستاورد های طرح است.

مشاور طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور در ادامه این نشست با بیان این که مدیریت جامع آبخیز بسیاری از موانع و مشکلات مربوط را رفع می کند، گفت: انسجام سازمانی،نقش مردم و برنامه ریزی بر اساس حوزه اجزای کلیدی مدیریت جامع در حوزه آبخیز است.

هوشنگ جزی ، سرمایه اجتماعی، مالی، طبیعی، فیزیکی و انسانی را از شاخص های توسعه پایدار ذکر کرد و افزود : باید تلاش کنیم تا این سرمایه ها به عنوان مقوله های مهم و اساسی توسعه پایدار حفظ شود. 

وی موانع توسعه پایدار را، نبود برنامه منسجم بین بخشی و موازی کاری، تفرق آرا، تمرکز بر بودجه ریزی، ضعف مشارکت مردم در برنامه ریزی ها و کم توجهی به توان زیستی حوزه آبخیز اعلام کرد و گفت: مدیریت جامع حوزه آبخیز این موانع را رفع خواهد کرد. 

وی دولت، بخش عمومی و خصوصی، جوامع محلی، جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد را از جمله دست اندرکاران کلیدی در مدیریت جامع حوزه آبخیز برشمرد و افزود: تشکیل ساختارهای مشورتی برنامه ریزی در حوزه آبخیز، انتخاب حوزه آبخیز، تدوین برنامه راهبردی حوزه، ظرفیت سازی و آموزش، تحلیل پروژه های اجرایی دستگاه های دولتی، تطبیق اجرایی طرح های اجرایی مردمی با دولتی، تلفیق مشارکتی طرح ها، اجرای طرح های مصوب، پایش، ارزشیابی و مستند سازی چارچوب الگویی اجرای مدل مدیریت جامع حوزه آبخیز است. 

34 میلیون هکتار بیابان و 14 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد. 

اخبار استان سمنان

تبلیغات