وب دایرکتوری

زمان طی مسیر مبدا تا مقصد قطار محلی سمنان - مشهد از 10 ساعت و نیم به هشت ساعت کاهش یافت

سمنان لاین / مدیرکل راه آهن شمال شرق(1) گفت: میزان سرعت و نوع خدمات قطارهای مسافری مسیر تهران- مشهد در راه آهن ناحیه شمال شرق(1) افزایش یافت.

حمید درباغ عنبران  گفت: با تجهیز خطوط راه آهن تهران- مشهد به سامانه های علائم الکتریکی و ایمنی، سرعت قطارهای عادی در این مسیر از 120 کیلومتر در ساعت به 140 کیلومتر، سرعت قطارهای 2 طبقه به 150 کیلومتر در ساعت و سرعت قطار تِرن سِت به 160 کیلومتر در ساعت افزایش یافت.
وی افزود: به دلیل این افزایش سرعت، قطارهای محلی سمنان- مشهد و شاهرود- مشهد که حداکثر سرعت آنها با واگن های درجه دو 120 کیلومتر بود حذف شدند و واگن های 6 تخته درجه یک، جایگزین آنها شد.
در باغ عنبران گفت: در حال حاضر، زمان طی مسیر مبدا تا مقصد قطارهای سمنان- مشهد از 10 ساعت و نیم به هشت ساعت و قطارهای شاهرود- مشهد از هشت ساعت به 6 ساعت کاهش یافته است.
وی یاد آور شد: تمام واگن های با سن بیش از 40 سال، از مسیر راه آهن تهران- مشهد حذف شده است و میانگین سنی واگن های این مسیر در حال حاضر 21 سال است.
مدیرکل راه آهن شمال شرق(1)افزود: اجرای طرح برقی کردن قطارهای مسیر تهران- مشهد ظرف چهار سال آینده با سرعت 230 کیلومتر در ساعت و قطار سریع السیر تهران- مشهد با حداقل سرعت 350 کیلومتر در ساعت، ظرف هشت سال آینده، از طرحهای راه آهن در مسیر تهران- مشهد است.
حدود یک هزار و 100 کیلومتر خطوط ریلی 2 خطه در حوزه استحفاظی منطقه راه آهن شمالشرق(۱) کشور قرار دارد و بخش مهمی از مسیر تهران- مشهد که در منطقه راه آهن شمالرق(1) قرار دارد، دارای تردد قطارهای مسافری و باری قابل توجه است.

نظر خود را اضافه کنید.

Post comment as a guest

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اخبار استان سمنان

تبلیغات