خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/03/11 22:23
شناسه خبر : 26114

نظر نماینده سمنان درخصوص استیضاح 3 وزیردولت

به گزارش سمنان لاین دکتر احمد همتی نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر وسرخه در گفتگو با خبرنگار روزنامه کار و کارگر که در زمینه استیضاح دکتر ربیعی با ایشان انجام شد، ضمن تاکید به نامناسب بودن استیضاح وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در این رابطه گفت : شخصا برای من جامعه هدف حوزه فعالیت وعملکرد […] ...

به گزارش سمنان لاین دکتر احمد همتی نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر وسرخه در گفتگو با خبرنگار روزنامه کار و کارگر که در زمینه استیضاح دکتر ربیعی با ایشان انجام شد، ضمن تاکید به نامناسب بودن استیضاح وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در این رابطه گفت :

شخصا برای من جامعه هدف حوزه فعالیت وعملکرد دکتر ربیعی که کارگران کشور هستن مهم است وچون جامعه شریف کارگری کشور موافق عملکرد وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی هستن وبه نوعی وی را قبول دارند پس ما باید به خواسته آنها احترام بگذاریم.
دکتر همتی اظهار امید واری کرد انشالله با همدلی دولت و مجلس ایراد ها و اشکالات و بعضا سوء تفاهم ها در جلسه استیضاح برطرف خواهد شد و با رای اعتماد دوباره نمایندگان مردم در خانه ملت دکتر ربیعی قوی تر از گذشته
به خدمت خود در دولت یازدهم ادامه خواهد داد.