خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/03/11 15:32
شناسه خبر : 26101

پاسخ غیرمستقیم مشاوراستاندار به سمنان لاین / وامّا چند نکته…

روز گذشته در دربخش دیدگاه سمنان لاین مطلبی تحت عنوان «آقای چاووشی ؛استان سمنان فقط یک شهرستان خاص نیست! »درخصوص سفرهای متعدد استاندارمحترم به یک شهرستان خاص منتشر شد که بازتاب وسیعی درشبکه های اجتماعی داشت. لذا مشاور محترم استاندار را برآن داشته  تلویحا پاسخی بر این انتقاد داشته باشند که ضمن انتشار کامل آن […] ...

روز گذشته در دربخش دیدگاه سمنان لاین مطلبی تحت عنوان «آقای چاووشی ؛استان سمنان فقط یک شهرستان خاص نیست! »درخصوص سفرهای متعدد استاندارمحترم به یک شهرستان خاص منتشر شد که بازتاب وسیعی درشبکه های اجتماعی داشت.

لذا مشاور محترم استاندار را برآن داشته  تلویحا پاسخی بر این انتقاد داشته باشند که ضمن انتشار کامل آن در پایان توجه ایشان ومخاطبان محترم  را به چند نکته جلب خواهیم کرد!

نویسند؛ حمیدرضا خدایی راد/مشاوراستاندارسمنان

مبنای عدالت و معیار توزیع امکانات؟
سفرهای استاندار و چند نکته

یادداشتی از دکتر حمیدرضا خدایی راد

⭕️ دلیل اصلی این یادداشت به نکته ای برمی گردد که استاندار سمنان در معارفه خود در تاریخ1396/10/16 بیان کرد: ” من همه مردم استان سمنان را به یک چشم نگاه خواهم کرد”. و این نکته بعدها بارها از زبان وی طرح شد.
طی این مدت چاوشی در حالی که در مرکز استان مستقر بوده و روزانه در مراسم و جلسات مختلفی در مرکز حضور می یابد و با افراد مختلفی دیدار و گفتگو می کند در عین حال 3بار به شاهرود و بسطام، 4 بار به گرمسار، 2 بار به آرادان، 2 بار به دامغان، 2 بار به سرخه، 2 بار به مهدیشهر، 1 بار به میامی، 1 بار به شهمیرزاد و 1 بار هم به بیارجمند سفر کرده اند و برنامه ریزی های مختلفی نیز برای سایر نقاط استان در دستور کار قرار دارد که قطعا انجام خواهد شد.
آیا این تعداد سفر در این مدت کوتاه، تحقق مفهوم ” یک چشم” استاندار نیست؟
چاوشی در این سفرها که با همراهی مدیران کل استان و سایر مقامات مربوطه انجام گرفته است در جلسات و مراسم مختلف این شهرها بخصوص شورای اداری آنها شرکت کرده و از نزدیک در جریان اوضاع مناطق مختلف استان قرار گرفته است.
با این حال، این تلاش های از نظر کارشناسی قابل توجه استاندار برای برخی به هر دلیلی راضی کننده نبوده و با علامت سوال به آنها نگریسته اند.
اما سوال اینست که مبنای عدالت و معیار توزیع امکانات و.. در جامعه و البته در استان سمنان چه چیزی باید باشد؟ ضمن اینکه مساوات الزاما منجر به عدالت نمی شود و منطقه ای ممکن است با یک بار مشکل حل شود و در منطقه ای دیگر مقتضیات به گونه ای دیگر باشد.
در سیاستگذاری ها و توزیع امکانات،مبنای مهم و قابل اتکا نه برج و باروی شهرها و روستاها و مرکزیت و غیر مرکزیت یک نقطه و شهر بلکه ” میزان جمعیت ” و تعداد ” انسان ” هایی است که در آنها سکونت دارند . بر مبنای جمعیت، یک روستا به بخش و شهر تبدیل می شود بر مبنای تعداد جمعیت، بیمارستان، کتابخانه و سایر امکانات مستقر می شوند.
فلسفه آمار نفوس و مسکن در کشور که هر پنج سال یک بار انجام می گیرد تلاش برای انطباق امکانات با جمعیت بوده و غیر از این هم معیار دیگری قابل تصور نیست.
آیا مبنای بازدیدهای مقامات و سفرهای یک مقام نظارت و هماهنگ کننده همچون استاندار غیر از این می تواند باشد؟
چگونه می توان از حساسیت های منطقه ای و علایق خاص محدود به یک شهر و منطقه و رقابت های کور فراتر رفت و به نفس عدالت رسید؟ آیا استاندار باید ملاحظات کارشناسی و عقلانی را کنار بگذارد و خود را با این حساسیت ها منطبق کند یا اینکه چنین نگرش ها و حساسیت ها تن به معیارهای عقلی و کارشناسانه بدهند؟
جای سوال اینجاست که افرادی که چنین تشکیک ها و علامت سوال هایی را طرح می کنند چگونه به انسان، منافع ملی، مشکلات جامعه، منافع و مصالح ” عمومی ” استان و البته به مفاهیمی چون عدالت و پیشرفت فکر می کنند؟
باید یک نکته را تذکر داد اینکه سنگ پایه پیشرفت یک جامعه و از جمله یک استان نه صرفا به مقامات و مسوولان آن بلکه به نحوه نگرش انسان های ساکن در آن برمی گردد و حال که فرصت و روحیه مناسبی از زمان استقرار استاندار جدید مهیا شده و نگرش عموم مردم استان نسبت به این فرصت قابل توجه است لذا برخی دوستان نیز با بازنگری مجدد نگرش های خود و تعمق مجدد در بسیاری از مفاهیم و ذهنیات خویشتن، نه فرایند فرصت سوزی بلکه فرصت سازی را پیشه خود کنند و به این شعر سهراب سپهری هم اندکی فکر کنند:
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.

سمنان لاین – جناب دکتر خدایی که ارادت و محبت کارکنان این رسانه به خودتان را مطلع میباشید توجه شما را در مطلب صادقانه ای که مرقوم فرموده اید به چند نکته کوتاه جلب می کنیم:

به درستی فرموده اید ؛

«در سیاستگذاری ها و توزیع امکانات،مبنای مهم و قابل اتکا نه برج و باروی شهرها و روستاها و مرکزیت و غیر مرکزیت یک نقطه و شهر بلکه ” میزان جمعیت ” و تعداد ” انسان ” هایی است که در آنها سکونت دارند . بر مبنای جمعیت، یک روستا به بخش و شهر تبدیل می شود بر مبنای تعداد جمعیت، بیمارستان، کتابخانه و سایر امکانات مستقر می شوند…»

توقع مردم اینست که با هدایت شما و بدستور استاندارمحترم  بدون هیچگونه پیش قضاوتی بررسی شود  بین دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود بر اساس همان پارامتری که بدرستی اشاره کرده اید-جمعیت- در توزیع امکانات درمانی و بیمارستانی درتقسیم وظایف این دودانشگاه چه اتفاقی افتاده است!

چراباید یک دانشگاه علوم پزشکی تمام امکانات را دریک شهر متمرکز کند و نهایتا مرکزاستان پاسخگوی کمبود  و فقدان کمترین خدمات درمانی در شرق استان باشد؟

آقای خدایی عزیز؛ بپرسید چگونه 12 دستگاه دیالیز وارداستان شد و همگی به همان شهرستان که اکنون به دفاع از ایشان پرداخته اید منتقل شد در حالیکه بیماران در مرکزاستان باید جهت دیالیز به شهرهای اطراف می رفتند.

آقای خدایی عزیز؛ از توزیع بودجه و امکانات پارک علم وفناوری استان مستقر در شاهرود در سطح استان اطلاع دارید؟ بعیدمی دانیم دراین مدت کوتاه وسفرهای متعدد، فرصت این کار را داشته اید.

این موارد دراستان ما بسیاراست ولی حیف است از بودجه حرف بزنیم و به توزیع آن دراستان اشاره ای نکنیم.

آقای خدایی عزیز؛ اگر توزیع امکانات و… با جمعیت است آیا توزیع بودجه و اعتبارات برمبنای جمعیت نیست؟ لطفا نگاهی به اعتبارات سال های گذشته و حال و آینده استان بیندازید و ببینید شهرسمنان علیرغم برخی اشکالات و شعبده بازی ها در سرشماری95 ، با بیشترین جمعیت درسطح استان در کجای اعتبارات استان سمنان قراردارد؟

درپایان ضمن سپاسگزاری از جنابعالی بدلیل اصل پاسخگویی که قابل تقدیراست ،  بهتراست همه ما اندکی به این شعر سهراب سپهری هم  بیندیشیم که می گوید:

پیله ات را بگشا….تو به اندازه پروانه شدن زیبایی !