خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/02/15 13:53
شناسه خبر : 25517

بررسی برقراری پروازهای «فرودگاه های استان سمنان» در حوزه ریاست هواپیمایی ایران ایر

سمنان لاین – جلسه  حسن سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری سمنان با دکتر باقری مدیرکل حوزه ریاست، معاون بازرگانی،مدیران فنی شرکت هواپیمایی ایران ایر و برخی مدیران استانی  به منظور برقراری پروازهای فرودگاه های استان سمنان برگزارشد. به گزارش سمنان لاین سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه ریزی در اینخصوص این نشست گفت ؛ طی هفته […] ...

سمنان لاین – جلسه  حسن سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری سمنان با دکتر باقری مدیرکل حوزه ریاست، معاون بازرگانی،مدیران فنی شرکت هواپیمایی ایران ایر و برخی مدیران استانی  به منظور برقراری پروازهای فرودگاه های استان سمنان برگزارشد.

به گزارش سمنان لاین سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه ریزی در اینخصوص این نشست گفت ؛

طی هفته آتی مدیران شرکت ایران ایر و شرکت فرودگاههای کشور به منظور برقراری پروازها و انعقاد تفاهم نامه از فرودگاههای استان بازدید مینمایند.

شایان ذکر است باپیگیریهای صورت گرفته  ،پرواز ATRهواپیمائی ایران ایر هما از شاهرودبه مشهدمقدس و بالعکس برقرارگردیده و بزودی پروازهای سمنان به مشهدمقدس و بالعکس هم آغازخواهدشد.