خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/02/05 01:23
شناسه خبر : 25253

سخنی با ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم عالم پرور دامغان

سمنان لاین – جناب آقای ابوالفضل حسن بیگی نماینده محترم مردم شهرستان عالم پرور دامغان؛ موضوعی درخصوص تغییر نام استان سمنان که همه می دانند امری غیرممکن خواهدبود مگراینکه تمام استانهای با شرایط استان ما تغییر نام دهند توسط حضرتعالی مطرح شد و به تبع آن با واکنش های مختلفی مواجه شد. عده ای از […] ...

سمنان لاین – جناب آقای ابوالفضل حسن بیگی نماینده محترم مردم شهرستان عالم پرور دامغان؛

موضوعی درخصوص تغییر نام استان سمنان که همه می دانند امری غیرممکن خواهدبود مگراینکه تمام استانهای با شرایط استان ما تغییر نام دهند توسط حضرتعالی مطرح شد و به تبع آن با واکنش های مختلفی مواجه شد.
عده ای از شما خواستند بابت برخی سخنان ، عذرخواهی کنید و عده ای هم از واژه ای که در واکنش به سخنان شما توسط یک عضو شورای شهرسمنان مطرح شد توقع عذر خواهی داشتند.
این بخش از مطالب را باید عبور کنیم که خود بهتر از هرکس می دانید توقف در آن هیچ نتیجه ای نخواهد داشت اما از آنجا که مردم سمنان همواره برای شخصیت شما بعنوان جهادگری کم نظیر در دفاع مقدس احترامی ویژه قائلند ، توقع سخنانی از این باب که تمام امتیازات استان در شهرسمنان هزینه می شود را ندارند؛

….««بله و مسئولین نیز با این امتیازات موافقت می کنند.اما عملا مشاهده می کنیم این امتیازات صرفا در شهر سمنان منظور می گردد…»

آقای حسن بیگی عزیز ؛ انصافاً به این مطلبی که فرموده اید اعتقاد دارید یا درفضای احساسی فرموده اید؟

فقط به این چندمورد توجه کنید؛
چندین ادارات کل در خارج از مرکزاستان ، بزرگترین مجموعه ی بیمارستانی خارج از مرکزاستان، بزرگترین دانشگاه آزاداستان خارج از مرکزاستان ،دو دانشگاه علوم پزشکی دراستان،فرودگاه خارج ازمرکزاستان نه تنها فعال بلکه  خوشبختانه در شرف گرفتن مرزهوایی و بین المللی شدن  در عوض فرودگاه مرکزاستان که قطعا متعلق به مردم دامغان ،سمنان ،گرمسار،مهدیشهروسرخه میباشد غیرفعال و بسیار مواردی که اگر درهربخش آن وارد شویم می بینیم گفته می شود خارج ازمرکزاستان ، نشان از چیست؟
بازهم تکرار می کنیم مردم سمنان به شما ارادت ویژه ای دارند لذا نباید سخنی را مطرح کرد که موجب سوء استفاده ی عده ای گردد که منافع آنها در ایجاداختلاف افکنی میباشد.

چرا برخی رسانه های یک شهرستان بعنوان طرف سوم در این ماجرا ، اکنون میدان داری می کنند و از برخی سخنان بجای شما درخصوص اجرایی نشدن برخی پروژه ها که از قضا در مرکزاستان هم بیشترین آنها به چشم می خورد و در افواه به طنز آثارباستانی لقب گرفته اند ، در حال بهره برداری هستند؟

مشهود نیست دست کسانی که بدخواه اتحاد وهمدلی بین مردم این استان ممتازهستند؟

آیا تصور می کنید این عده اندک ، دلسوز شما و مردم ولایتمدار دامغان یا مجموعه ی استان و حتی شهرستان محل سکونت خودهستند؟

قطعا ادامه این فضا با این همه مشکلاتی که مردم حوزه انتخابیه حضرتعالی و دیگرنقاط استان دارند نه تنها برنده ای نخواهدداشت بلکه همگی متضرر خواهندشد.

در مصاحبه ی مذکور یادی کرده اید از دفاع مقدس و جانفشانی های رزمندگان عزیز ؛
آیا زمان آن نرسیده نماینده ی محترمی که برای جوانان شهرسمنان جهادگری کم نظیر میباشد برای وحدت و همدلی در استان، کید اختلاف افکنان را با اقدام جهادی خود، به خودشان برگرداند؟