خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/01/15 15:12
شناسه خبر : 24694

تذکرکتبی نماینده شاهرود به وزیرکشور درخصوص مرزهوایی فرودگاه شاهرود

  سمنان لاین – تذکرکتبی نماینده شاهرود به وزیرکشور درخصوص مرزهوایی فرودگاه شاهرود/ علی رغم تصویب مرز_هوایی_شاهرود در کمسیون امنیتی دفاعی دولت، علت عدم_طرح در هیئت_دولت چیست؟   ...

 

سمنان لاین – تذکرکتبی نماینده شاهرود به وزیرکشور درخصوص مرزهوایی فرودگاه شاهرود/

علی رغم تصویب مرز_هوایی_شاهرود در کمسیون امنیتی دفاعی دولت، علت عدم_طرح در هیئت_دولت چیست؟