خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/01/06 13:08
شناسه خبر : 24465

«سمنان» رکورد کم‌بارشی 30 ساله را شکست

سمنان لاین – مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به کاهش 60 درصدی بارندگی سال زراعی جاری از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96، گفت: استان با این میزان کاهش، رکورد کم‌بارشی 30 ساله خود را شکست. به گزارش سمنان لاین ازایرناغلامرضا حسنی غربا  افزود: کمترین بارش باران در استان سمنان در بازه زمانی ابتدای […] ...

سمنان لاین – مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به کاهش 60 درصدی بارندگی سال زراعی جاری از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96، گفت: استان با این میزان کاهش، رکورد کم‌بارشی 30 ساله خود را شکست.

به گزارش سمنان لاین ازایرناغلامرضا حسنی غربا  افزود: کمترین بارش باران در استان سمنان در بازه زمانی ابتدای مهر تا پانزدهم دی در سال زراعی در 30 سال گذشته به میزان 11.2 میلی‌متر بوده در حالی که در سال زراعی 96- 97 تاکنون فقط 8.9 میلی‌متر بارندگی ثبت‌شد.
وی، با اشاره به اینکه امسال در شاخص بارندگی کشور پاییز ضعیفی داشته است، گفت: از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، 6 استان کشور آمار بلندمدت 30 ساله کاهش بارندگی خود را شکستند که سمنان هم جزو آنها است.
وی با بیان اینکه استان‌های مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز و اصفهان، رکورد کم‌بارشی 30 ساله خود را شکستند، و در مقایسه با سال گذشته نیز بارش‌ها در سال زراعی 95- 96 در استان سمنان 60.2 درصد کاهش یافته‌است، اضافه کرد: از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96 در استان سمنان 8.9 میلی‌متر به طور متوسط بارندگی ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: استان در دوره مشابه سال قبل 22.4 میلی‌متر و در بلندمدت 26.8 میلی‌متر بارش داشت، یعنی بارندگی سال زراعی جاری از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96 در استان سمنان نسبت به بلندمدت 64.7 درصد و نسبت به سال گذشته در همین مدت 60.2 درصد کاهش نشان می دهد.
وی با اشاره به بارندگی های پایان هفته گذشته در نقاط مختلف استان سمنان، افزود: هفته گذشته در نقاطی مانند تاش و ملاده 25 سانتی متر، در حسین آباد کالپوش 18 سانتی متر، در رضوان 20 سانتی متر و در نردین هشت سانتی متر برف بارید به طوری که در شمال بسطام باعث تعطیلی مدارس شد، تا قبل از این بارش ها، میزان کاهش بارندگی‌ها تا هفته گذشته در استان سمنان به 70 درصد رسیده بود.
حسنی غربا با اشاره به توزیع استانی کاهش بارندگی ها در سال زراعی 96- 97، خاطرنشان کرد: کاهش بارندگی ها در غرب استان سمنان شدیدتر بوده است و هرچه به شرق استان بررسی کنیم میزان بارندگی بهبود داشته، به عنوان نمونه کاهش بارندگی در میامی 8.7 درصد است در حالی که کاهش بارندگی در گرمسار حدود 75 درصد است.

** شدیدترین میزان کاهش بارندگی در سمنان
مدیرکل هواشناسی استان سمنان، شدیدترین میزان کاهش بارندگی در استان را مربوط به شهر سمنان عنوان و خاطرنشان کرد: در سمنان میزان کاهش بارندگی از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96 به حدود 90 درصد می رسد، سرخه با 89 درصد، آرادان با 85.6 درصد و گرمسار با 75 درصد کاهش بارندگی، بیشترین کاهش بارندگی در سال زراعی جاری را دارند.
وی، میزان کاهش بارندگی در سال زراعی جاری را در میامی 7.8 درصد، شاهرود 58 و مهدیشهر 52 درصد عنوان کرد و گفت: نسبت به بلندمدت در میامی در شرق استان سمنان کاهش بارندگی فقط 3.5 میلی‌متر بود در حالی که نسبت به بلندمدت در مهدیشهر کاهش بارندگی 40 میلی‌متر، در گرمسار 27 میلی‌متر، در آرادان و سرخه 25 میلی‌متر و در سمنان 22 میلی‌متر باران کمتری باریده است.
به گزارش سمنان لاین مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه کشور 30.8 میلی‌متر در سال زراعی از ابتدای مهر تا پانزدهم دی 96 بارندگی دریافت کرده است، گفت: سال گذشته این میزان 49.3 میلی‌متر و در بلندمدت 73.6 میلی‌متر بوده، به صورتی که در مقایسه با بلندمدت کشور امسال 58 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37.5 درصد کاهش بارندگی دارد.
با وجود تنوع اقلیمی استان سمنان با دارابودن پنچ نوع از هفت نوع اقلیم، حدود 90 تا 95 درصد وسعت 9.7 میلیون هکتاری استان سمنان را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد، میزان دریافت بارش یک سال زراعی کامل استان سمنان حدود 108 میلی‌متر است.