خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/12/13 21:29
شناسه خبر : 23937

(ویدیو) تلاش گورخر برای کشتن کره گورخر

در این ویدیو تلاش گورخر نر برای کشتن کره گوره خر نر دیگری برای حفظ قالب بودن خود بر گله را مشاهده می‌کنید. ...

در این ویدیو تلاش گورخر نر برای کشتن کره گوره خر نر دیگری برای حفظ قالب بودن خود بر گله را مشاهده می‌کنید.