خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/12/05 20:29
شناسه خبر : 23676

ادعای ساخت مردمی!!! فرودگاه شاهرود با میلیاردها تومان اعتبارات دولتی

سمنان لاین – با توجه به برخی گفته ها مبنی بر ساخت مردمی فرودگاه شاهرود و عدم تخصیص اعتبارات دولتی ، اسناد مربوط به مناقصه های اخیر این فرودگاه که با اعتبارات دولتی صورت می گیرد تقدیم مخاطبان و هم استانی های عزیز قرار می گیرد. البته این موارد بهیچ عنوان منکر تلاش های مردمی […] ...

سمنان لاین – با توجه به برخی گفته ها مبنی بر ساخت مردمی فرودگاه شاهرود و عدم تخصیص اعتبارات دولتی ، اسناد مربوط به مناقصه های اخیر این فرودگاه که با اعتبارات دولتی صورت می گیرد تقدیم مخاطبان و هم استانی های عزیز قرار می گیرد.

البته این موارد بهیچ عنوان منکر تلاش های مردمی در جای جای نقاط استان من جمله فرودگاه مذکور نمیباشد لیکن جهت تنویر افکارعمومی در خصوص برخی ادعاها و به درخواست مخاطبان محترم  اسنادمذکور منتشر می گردد و قضاوت را به شما مردم فهیم واگذار می کنیم.

1- آگهی مناقصه ترمینال با 7میلیاردونهصدمیلیون تومان

2- و اینک فایل مناقصه ی بهسازی و توسعه سطوح پروازی فرودگاه شاهرود با حدود 18 میلیاردتومان اعتباردولتی ?

فايل_پيوست_1396-09-11-5