خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/11/28 11:50
شناسه خبر : 23451

سمنان، سومين استان كشور در خشكسالي شديد

سمنان لاین – مديركل هواشناسي استان سمنان از اين استان به عنوان سومين استان كشور در خشكسالي شديد نام برد. به گزارش سمنان لاین ازایسناغلامرضا حسني غربا  اظهار کرد: استان سمنان در بين استان‌هاي كشور، به عنوان سومين استاني است كه در رده استان هاي داراي خشكسالي شديد قرار دارد. وي همچنين از پديده گرمايش جهاني […] ...

سمنان لاین – مديركل هواشناسي استان سمنان از اين استان به عنوان سومين استان كشور در خشكسالي شديد نام برد.

به گزارش سمنان لاین ازایسناغلامرضا حسني غربا  اظهار کرد: استان سمنان در بين استان‌هاي كشور، به عنوان سومين استاني است كه در رده استان هاي داراي خشكسالي شديد قرار دارد.

وي همچنين از پديده گرمايش جهاني و تغيير اقليم به عنوان يكي از تأثيرات مستقيم در خشكسالي نام برد و گفت: كمبود بارش‌ها و كاهش بارندگي، افزايش دما، افزايش و سرعت باد، افزايش تبخير و… همه در اثر تغيير اقليم به وجود مي‌آيد و خشكسالي را در پي خواهد داشت.

مديركل هواشناسي استان سمنان از افزايش دما در استان سمنان در مقايسه با مدت بلند مدت مشابه خبر داد و گفت: همين امر موجب كاهش بارندگي شده است، كاهش بارندگي از مهمترين عوامل ايجاد خشكسالي است.

غربا عوامل انساني را نيز در بروز خشكسالي شديد بسيار مؤثر دانست و گفت: امروزه عوامل انساني در بر هم زدن چرخه‌هاي آبي و ايجاد خشكسالي بسيار مهم هستند، تغيير الگوي كشت، اصلاح روش‌هاي آبياري و ترويج روش‌هاي نوين آبياري، مصرف بهينه آب و طرح‌هاي مهمي مانند طرح احياء و تعادل بخشي منابع آبي، حفاظت از منابع آبي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش سمنان لاین  وي همچنين از كاهش پوشش برف و افت شديد منابع آبي در پي گرم شدن زمين و تغيير اقليم خبرداد و افزود: براي كاهش تأثيرات تغييرات اقليم بايد از تكنيك‌ها و روش‌هاي نوين و تكنولوژي روز استفاده كنيم.