خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/11/28 11:53
شناسه خبر : 23457

(تصاویر) تخریب کامل خانه تاریخی «نائل» اصفهان

خانه تاریخی «نائل» اصفهان توسط افراد ناشناس بطور کامل تخریب شد. خانه سید جواد نائل در اواخر دوره صفویه بنا شد و در هفتم مهرماه سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. تصویر؛ خانه نائل قبل و بعد از تخریب را نشان می دهد. عکاس: رسول شجاعی ...

خانه تاریخی «نائل» اصفهان توسط افراد ناشناس بطور کامل تخریب شد.
خانه سید جواد نائل در اواخر دوره صفویه بنا شد و در هفتم مهرماه سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. تصویر؛ خانه نائل قبل و بعد از تخریب را نشان می دهد.
عکاس: رسول شجاعی