خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/10/20 20:57
شناسه خبر : 22038

مصاحبه های پی در پی مدیرعامل آب وفاضلاب استان سمنان !!!

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان سمنان گفت: تنها راه رفع کمبود آب 200 لیتر در ثانیه ای و اجرای طرح های توسعه اقتصادی در شاهرود انتقال آب از چشمه سارهای قطری در استان گلستان به شاهرود است. محمدطاهری افزود: بیش از 20 درصد شهروندان شاهرودی در فصل های گرم سال با کمبود آب در بخش […] ...

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان سمنان گفت: تنها راه رفع کمبود آب 200 لیتر در ثانیه ای و اجرای طرح های توسعه اقتصادی در شاهرود انتقال آب از چشمه سارهای قطری در استان گلستان به شاهرود است.

محمدطاهری افزود: بیش از 20 درصد شهروندان شاهرودی در فصل های گرم سال با کمبود آب در بخش خانگی مواجه هستند که باید با برنامه ریزی های راهبردی برای رفع این مشکل اقدام کرد.
وی با بیان این که، طرح لوله گذاری انتقال آب از چشمه سارهای قطری به شاهرود اکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهارداشت: کمبود آب یکی از چالش های اساسی در راه اندازی نشدن واحدهای تولیدی و صنعتی آب بر در این شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 20 هزار نفر در حاشیه شهر شاهرود با مشکل کمبود آب مواجه هستند که باید با تامین آب پایدار برای رفع این چالش در کمترین زمان ممکن اقدام کرد.
وی تصریح کرد : انتقال آب از مناطقی که دارای شرایط مطلوب بارشی هستند به منظور رفع بحران خشکسالی و قطعی آب در شاهرود باید در دستور کار مسوولان استانی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ادامه داد : عملیات اجرایی خط انتقال آب از چشمه قطری برای تامین آب آشامیدنی شاهرود بر مبنای آب تخصیصی پنج میلیون متر مکعب در سال است.

سمنان لاین – شایان توجه است مصاحبه های پی درپی و اختصاصی مدیرعامل محترم برای کمبود آب در یک شهرستان و دغدغه ی بجای ایشان برای توسعه ی اقتصادی و… در حالی انجام می شود که بغیر از چشمه سارهای قطری ٬ سد کالپوش هم بعنوان تأمین کننده دیگر آب این شهرستان دردست اقدام است لیکن  شهر سمنان بعنوان مرکزاستان با  بیشترین کمبود آب شرب !!! درسطح شهرهای  استان سمنان همراه میباشد و آینده ی روشنی هم برای تأمین بلند مدت آن متصور نیست.

لذا از این مسئول محترم انتظار می رود اقدامات و مصاحبه های خود را بر اساس واقعیت های موجود در استان تنظیم و در اختیار افکارعمومی قراردهند.