خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/10/11 15:29
شناسه خبر : 22053

(تصاویر) ساخت صابون با چربی گاو و گوسفند

 صابون سازی سنتی بروجرد قدمتی در حدود یک قرن دارد؛ مواد اولیه صابون سنتی بروجرد چربی های گاو و گوسفند و در تهیه برخی از صابونهای خاص از شیر شتر و چربی کوهان شتر استفاده می شود.عکاس: علیرضا سلیمانی/ ...

 صابون سازی سنتی بروجرد قدمتی در حدود یک قرن دارد؛ مواد اولیه صابون سنتی بروجرد چربی های گاو و گوسفند و در تهیه برخی از صابونهای خاص از شیر شتر و چربی کوهان شتر استفاده می شود.عکاس: علیرضا سلیمانی/