خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/09/24 14:07
شناسه خبر : 21497

(تصاویر) آموزش نظامی بانوان گردان‌های کوثر

راهپیمایی تاکتیکی و اجرای میدان تیر گردان های کوثر ناحیه مقاومت مسلم بن عقیل در پادگان شهید انارکی با حضور بانوان این گردان برگزار شد. عکاس: حسین ظهروند ...

راهپیمایی تاکتیکی و اجرای میدان تیر گردان های کوثر ناحیه مقاومت مسلم بن عقیل در پادگان شهید انارکی با حضور بانوان این گردان برگزار شد. عکاس: حسین ظهروند