خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/09/20 21:43
شناسه خبر : 21345

تصاویری از کوه عجیب تخم مرغی!

صخره مرموزی در چین به نام «سان دایا» در یک اتفاق عجیب و اسرار آمیز گلوله هایی شبیه به تخم مرغ تولید می کند! این گلوله های تخم مرغی سنگی در طول 30 سال کامل می شود و سپس از صخره رها شده و روی زمین می افتد! هر چند این پدیده سابقه زیادی دارد […] ...

صخره مرموزی در چین به نام «سان دایا» در یک اتفاق عجیب و اسرار آمیز گلوله هایی شبیه به تخم مرغ تولید می کند! این گلوله های تخم مرغی سنگی در طول 30 سال کامل می شود و سپس از صخره رها شده و روی زمین می افتد! هر چند این پدیده سابقه زیادی دارد اما هنوز هم دانشمندان متوجه نشده اند که به چه علت این اتفاق عجیب برای کوه سنگی رخ می دهد.