خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/08/25 16:10
شناسه خبر : 20656

موفقیت تیم دارت دختران استان سمنان در مسابقات قهرماني جوانان كشور

  تیم دارت دختران استان علیرغم ترکیب تیمیِ ناقص، بر سکوی چهارم کشور ایستاد. در چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور در رده جوانان که در سالن باغبانباشي شهر مشهد با حضور دارت بازان دختر کشور برگزار شد تیم دارت دختران استان سمنان که با یک بازیکن کمتر وبا ترکیب ناقص در این دوره از مسابقات […] ...

 

تیم دارت دختران استان علیرغم ترکیب تیمیِ ناقص، بر سکوی چهارم کشور ایستاد.
در چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور در رده جوانان که در سالن باغبانباشي شهر مشهد با حضور
دارت بازان دختر کشور برگزار شد
تیم دارت دختران استان سمنان که با یک بازیکن کمتر وبا ترکیب ناقص در این دوره از مسابقات شرکت نموده بود
دست به کار بزرگی زد
وپس از تیم های استان تهران ، توابع تهران و اصفهان در رده چهارم کشور قرار گرفت
قابل ذکر است تیم دارت استان سمنان در حالی با ۵۱ امتیاز بر سکوی چهارم ایستاد که تیم اصفهان با ترکیب کامل با ۵۴ امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت

شایان ذکر است تیم دارت دختران استان در این مسابقات را سه بازیکن جوان آینده دار این رشته در کشور

مهشاد عوض زاده
سیده سارا نجاتی
سیده مهدیه شعنی

تشکیل می دادند.

همچنین مهشاد عوض زاده نیز در مسابقات انفرادی به مقام نائب قهرمانی دست یافت.