خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/08/06 23:56
شناسه خبر : 20371

بایدها و نبایدهای اولین بیمارستان خصوصی(سینا) در استان سمنان

نويسنده :  منصور فرزامي راد با افتتاح و شروع به کار نخستين بيمارستان خصوصي در استان و در سمنان، طي هفته‌ي گذشته، بايد گفت که از چند جهت و دليل، کار بانيان اين بناي خداپسندانه و خدماتي، مورد توجه و قدرداني است: نخست بايد گفت که عاملان به راهي همت کرده‌اند که مرضي حق تعالي […] ...

نويسنده :  منصور فرزامي راد

با افتتاح و شروع به کار نخستين بيمارستان خصوصي در استان و در سمنان، طي هفته‌ي گذشته، بايد گفت که از چند جهت و دليل، کار بانيان اين بناي خداپسندانه و خدماتي، مورد توجه و قدرداني است: نخست بايد گفت که عاملان به راهي همت کرده‌اند که مرضي حق تعالي و تصريح نبي مکرم‌(ص) است که: « العلم، علمان: علم الاديان و علم الابدان » و چون راه اين خدمت از ميانه‌ي راه خلق مي‌گذرد، انشاءالله باني ماجور خواهد بود و اگر به همان راه بکوشد، سعادت آخرت خود را تضمين کرده است. دوم، مايه‌ي بسي افتخار است که ارجمنداني متخصص، حاصل مادي و معنوي خود را در کاري مرتبط با شأن و وزن خود صرف کرده‌اند و به راهي نرفته‌اند که بايسته‌ي آنان نيست. سوم، با اين همت خداخواهانه، اهالي استان را از آوارگي از اين استان به آن استان، نجات داده‌اند پس چون: « يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم؟ » چهارم، با ايجاد شغل و نان‌رساني، « باقيات الصالحاتي » براي خود ذخيره کرده‌اند و پنجم، اين که به اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد خصوصي، عينيت بخشيده‌اند و به تعهد خود به عنوان يک ايراني، وفا کرده‌اند. اما بايد گفت که بقاي اين همت عالي، بايدها و نبايدهايي دارد که لازم است مطمح نظر ارجمندان قرار گيرد:

داشتن تفکر اقتصاد خصوصي. اين تفکر بر مبناي «مشتري مداري» و جلب رضاي اوست تا سرمايه‌ها محفوظ بماند. متاسفانه تلقي وارونه از فلسفه‌ي اقتصاد خصوصي است که اين مهم در جامعه‌ي ما شکل نمي گيرد و دولت به جاي مردم متولي آن مي‌شود که اهل نظر از نتايجش و عوارض آن آگاهند.

در اداره و ارائه خدمات پزشکي اين واحد بيمارستاني، رعايت نعل به نعل اخلاق پزشکي و کيفيت عالي خدمات بايد وجه‌ي همت مديريت متمرکز بيمارستان باشد و در اين راه از عواملي استفاده کند که جهت اين امر گزينش شده‌اند. بديهي است که هرگونه تسامحي در اين مهم، بيمارستان سينا به همان راهي خواهد رفت که همتاهاي دولتي آن ناموفق پيموده‌اند.

بيمارستان سينا از هر حيث بايد با بيمارستان‌هاي دولتي متفاوت باشد. در اين زمينه، گرته برداري از تجربه موفق بيمارستان‌هاي خصوصي در ايران و حتي فراتر از مرزها، الزامي است.

يکسان نگري به بيماران، اعم از آشنا و غيرآشنا، ايراني و غيرايراني، هم استاني يا فرااستاني. در اين باره، عزيزي که بسياري از سهامداران بيمارستان، در مکتبش، شاگردي کرده‌اند از خاطرات بيماري و بستري شدن و عمل جراحي خود در کانادا مي‌گفت به اين که هيچ کس نپرسيد که اهل کجا هستم و چه ديني دارم و حساسيت‌هاي فرهنگي من چيست؟ تنها هدفشان اين بود که به عنوان انسان بيمار و نيازمند معالجه به بهترين نحو ممکن، به بنده خدمت پزشکي ارائه دهند.

بازآموزي علمي و اخلاقي عوامل و کارکنان، به صورت مستمر و هدفمند، بازدارنده‌ي بسياري از کردارهاي تخريبي ضداهداف پزشکي است.

دعوت از پزشکان نامي و شهره‌ي ايراني و غيرايراني در نشست‌ها و همايش‌هايي که بيمارستان سينا برگزار مي‌کند، بي‌شک، وزانت و منزلت اين بيمارستان را بالا خواهد برد.

انتشار مجله‌ي علمي – پزشکي به همت اين بيمارستان، مي‌تواند به تلاش‌ها، اعتلا بخشد و پزشکان را از آخرين يافته‌هاي پزشکي، آگاه سازد.

نکته‌ي بسيار مهم از حيث هزينه‌ها اين است که مريض احساس و باور کند به اين که، هرچه لازم بوده است، به او ارائه کرده‌اند، نه بيش از حد متعارف، آن هم به قصد سودجويي و هزينه‌تراشي غيرضرور. شيوه‌ي ناپسندي که متاسفانه، دامن بسياري از خدمات بي‌رويه‌ي پزشکي را در سال‌هاي اخير گرفته است.

عملکرد متفاوت و مطلوب بيمارستان سينا بايد سرمشق بيمارستان‌هاي دولتي سمنان و شهرهاي اقماري استان باشد وگرنه اتلاف اين منابع عظيم که حاصل درس و بحث و تلاش‌هاي دوران خوش زندگاني و عمر مفيد است، قطعي خواهد بود.

 جلب اعتماد بيماران درون‌استاني، به سبب خدمات مطلوب پزشکي، عامل تبليغي بسيار مهمي است که از منظر اقتصاد خصوصي و از حيث منزلت علمي، حائز اهميت فراواني براي بيمارستان خواهد بود. اميد است که با اين نهاد پزشکي، راه هم‌استاني‌هاي شريف به تهران و… نينجامد.