خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/07/11 12:47
شناسه خبر : 19648

ترسناک‌ترین عکس از رعد و برق که دیده اید!

عکاس برای امتحان دوربین جدید خود به حیاط رفته بود و اتفاقی از رعد و برقی عکس گرفت که فقط ۲۰ متر از او فاصله داشت! ...

عکاس برای امتحان دوربین جدید خود به حیاط رفته بود و اتفاقی از رعد و برقی عکس گرفت که فقط ۲۰ متر از او فاصله داشت!