خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/07/01 13:49
شناسه خبر : 19200

تعرض به دختر جوان با وعده ازدواج

پسرشيطان صفت که پس از آشنايي اينترنتي با دختر جوان و وعده ازدواج، او را رها کرده و با خاله اين دختر ازدواج کرده بود با شکايت دخترفريب خورده دستگيرشد. اين درحالي بود که دختر جوان پس ازشکست سنگين عاطفي دست به خودکشي زده بود ولي پس از انتقال به بيمارستان از مرگ نجات يافت […] ...

پسرشيطان صفت که پس از آشنايي اينترنتي با دختر جوان و وعده ازدواج، او را رها کرده و با خاله اين دختر ازدواج کرده بود با شکايت دخترفريب خورده دستگيرشد. اين درحالي بود که دختر جوان پس ازشکست سنگين عاطفي دست به خودکشي زده بود ولي پس از انتقال به بيمارستان از مرگ نجات يافت و سپس عليه جوان فريبکار به پليس آگاهي تهران شکايت کرد.

باگذشت چهارماه از ماجرا، سرانجام «رامين» هفته گذشته به اتهام تعرض در شعبه چهارم دادگاه کيفري استان تهران که به رياست قاضي عبداللهي و با حضور قاضي کيخوا (مستشار دادگاه) تشکيل جلسه داده بود محاکمه شد.
در ابتداي جلسه غيرعلني دادگاه، دختر جوان وقتي در جايگاه شاکي ايستاد، گفت: «رامين پس از آشنايي از طريق اينستاگرام و با وعده ازدواج به من تعرض کرد. من و رامين يک سال پيش آشنا شديم او فروشنده لباس در بازار امامزاده حسن بود که يک روز از من خواست براي معرفي خودم به مادرش به خانه‌شان بروم. اما وقتي وارد آن خانه شدم ديدم کسي نيست. بعد هم رامين در را قفل کرد و با وعده ازدواج فريبم داد و پس ازتجاوز از من خواست که موضوع را به کسي نگويم و…
اما مدتي که گذشت رامين با خاله‌ام که تازه از همسرش جدا شده بود آشنا شد و پس از چند هفته متوجه شدم او خاله‌ام را عقد کرده است. با فهميدن اين موضوع دنيا در مقابل چشمانم سياه شد و به خاطر آبرويم تصميم به خودکشي گرفتم. چون نمي‌دانستم پس از اين فاجعه چه کنم. با اين حال پس از اينکه جان سالم به در بردم تصميم گرفتم از رامين شکايت کنم…

پس از اظهارات دختر جوان، رامين در برابر قضات ايستاد تا به سؤالات آنها پاسخ دهد.

چطور با سحر آشنا شدي؟
من از طريق اينستاگرام وبه صورت اتفاقي با سحر آشنا شدم. من فروشنده لباس بودم و او هم در همان نزديکي‌ها به عنوان فروشنده کار مي‌کرد.

چرا به دختر جوان تعرض کردي؟
قبول دارم که با اين دختر رابطه برقرار کردم اما تمام اين ماجرا به زور نبود بلکه با خواسته خودش صورت گرفت.

آيا به او وعده ازدواج داده بودي؟
نه او دروغ مي‌گويد.

چه شد که با خاله‌اش ازدواج کردي؟
چند بار سحر با خاله‌اش سراغم آمد و من از او خوشم آمد. وقتي تقاضاي ازدواج کردم باخوشحالي قبول کرد و بعد با هم عقد کرديم.

چند ماه با سحر رابطه داشتي؟
حدود شش ماه.

چرا با سحر ازدواج نکردي؟

وقتي ديدم او براحتي تن به رابطه با من داده و بعد هم متوجه شدم که با پسران ديگري هم رابطه داشته است ترجيح دادم همسر آينده‌ام چنين دختري نباشد…

در پايان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک پزشکي قانوني پسر جوان را به 99ضربه تازيانه و دو سال تبعيد به يکي از روستاهاي دورافتاده کشور محکوم کردند.