خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/05/18 15:45
شناسه خبر : 17729

اعلامیه ترحیمی که بعد ۲۹سال هنوز روی دیوار است!

تصویر اعلامیه ترحیم یک مرد تبریزی که بعد از ۲۹ سال هنوز هم در بازار تبریز از دیوار برداشته نشده است! ...

تصویر اعلامیه ترحیم یک مرد تبریزی که بعد از ۲۹ سال هنوز هم در بازار تبریز از دیوار برداشته نشده است!