خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/05/15 03:04
شناسه خبر : 17585

صریح و بی پرده با رئیس هلال احمر استان / آقای شکر الهی مچکریم!!

نوبسنده : داود سمنانی به این خبر توجه فرمایید حسین باقری رئیس هلال احمر شاهرود، ضمن تشکر از مدیریت هلال احمر استان سمنان برای اجرای طرح توسعه بخش دیالیز گفت: به تازگی یک دستگاه دیالیز به طور رایگان در اختیار این مرکز قرار گرفته است و به این ترتیب ، تعداد دستگاه های مرکز دیالیز […] ...

نوبسنده : داود سمنانی
به این خبر توجه فرمایید
حسین باقری رئیس هلال احمر شاهرود، ضمن تشکر از مدیریت هلال احمر استان سمنان برای اجرای طرح توسعه بخش دیالیز گفت: به تازگی یک دستگاه دیالیز به طور رایگان در اختیار این مرکز قرار گرفته است و به این ترتیب ، تعداد دستگاه های مرکز دیالیز شاهرود به 13 دستگاه رسیده است.
این که مرکز دیالیز هلا احمر شاهرود تا دو سال پیش شبیه همه شهرستان های استان، فاقد حتی یک دستگاه دیالیز بود و این که رئیس شاهرودی هلال احمر کشور ، تمام سهمیه 13 دستگاه دیالیز استان به ناگهان از شاهرود سر درآورد خیلی مهم نیست.
این که اگر کارها بر مدار انصاف و عدالت می چرخید و تناسب جمعیت نیازمند دیالیز مبنای تقسیم قرار می گرفت و سهم شهرستان های گرمسار و آرادان و سرخه و دامغان و حتی میامی ، جهت کیفیت نا مطلوب آب و وجود تعداد فراوان بیمار نیازمند دیالیز حداقل یک دستگاه دیالیز بود و اکنون تمامی 12 دستگاه دیالیز سهمیه استان به شاهرود منتقل شده است که جهت کیفیت بسیار بالای آب و کمترین بیمار کلیوی و نیازمند به دستگاه دیالیز را دارد خیلی مهم نیست.
اتفاقا این موضوع هم که آخرین دستگاه دیالیز اهدایی رایگان دیالیز استان هم به شاهرود منتقل شده است مهم نیست. مهم این است که شاهرود روی توسعه به خود ندیده است و چه اشکالی دارد ، بیماران از گرمسار و آرادان ، سمنان ، مهدی شهر ، دامغان و میامی و حتی آزاد شهر و گرگان به شاهرود بروند و از دستگاه های دیالیز که به مدد عدالت گستری فراوان روسای محترم شاهرودی فعلی و قبلی هلال احمر کشور ، 100% دستگاه های دیالیز مربوط به هلال احمر استان می باشند استفاده نمایند.
اکنون بحمدالله اهتمام بلند روسای کشوری و استانی هلال احمر ، با وجود 13 دستگاه دیالیز ( یعنی 100%) دستگاه های اهدایی هلال احمر کشور در استان سمنان ) در شاهرود است چه اشکالی دارد که بیماران سمنانی ، دامغانی و گرمساری ، آرادانی و سرخه ای و مهدی شهری چند صد کیلومتری راه بپیمایند و به شاهرودی که بر حسب اتفاق روی توسعه را هم به خود ندیده است و با اندکی هزینه کرد، ضمن استفاده از ظرفیت بلااستفاده این 13 دستگاه دیالیز که باید در تمام استان توزیع می شد ولی تمام و کمال به شاهرود منتقل گردید.
و اما سخن آخر با جناب آقای دکتر شکرالهی ریاست محترم هلال احمر استان سمنان،
آقای دکتر شکر الهی به نمایندگی از تمام بیماران دیالیزی شهرستان های 8 گانه استان سمنان از شما مچکریم .
از شما مچکریم که تحت مدیریت جنابعالی سهمیه 13 گانه دستگاه دیالیز استان که باید به عدالت و تناسب ، تعداد بیمار نیازمند دیالیزی بین 8 شهرستان است ان توزیع می شد، یکباره و یکجا سراز شاهرود در آورد که کمترین بیمار دیالیزی و کمترین نیازمند به این تجهیزات را داشت و البته از نیت خیر جنابعالی خبر داریم.