خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/04/07 18:31
شناسه خبر : 16053

قضاوت با شما / مروری بر طرح های افتتاحی حوزه راه ومسکن استان در سفر رئیس جمهور

(انتشار این مطلب فقط در راستای اطلاع رسانی میباشد) ارسال شده توسط یکی از مخاطبان سمنان لاین   در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان سمنان تعدادی پروژه در شهرستانهای استان بصورت ویدیو کنفرانس افتتاح که بیشترین آن در حوزه راه و آنهم در حوزه راههای زمینی بود که ذیلا به آنها […] ...

(انتشار این مطلب فقط در راستای اطلاع رسانی میباشد)

ارسال شده توسط یکی از مخاطبان سمنان لاین

 

در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان سمنان تعدادی پروژه در شهرستانهای استان بصورت ویدیو کنفرانس افتتاح که بیشترین آن در حوزه راه و آنهم در حوزه راههای زمینی بود که ذیلا به آنها اشاره می شود.

۱_ افتتاح پل روگذر درجزین ( شهرستان مهدیشهر)

۲- بهره برداری از راه اصلی شاهرود _ میان دشت ( شهرستان شاهرود)

۳_ روکش آسفالت محور شاهرود – آزادشهر به طول ۲۲ کیلومتر( شهرستان شاهرود)

۴- افتتاح و‌بهسازی محور شاهرود _ گرگان‌ به طول ۳۰‌کیلومتر( شهرستان شاهرود)

۵_ افتتاح دو‌دهنه پل زیرگذر فرودگاه شاهرود و روشنایی ( شهرستان شاهرود)

۶_ افتتاح راه اصلی گرمسار_ چنداب با ۳۰‌میلیارد تومان ( شهرستان‌گرمسار)

با توجه به پروژه های ذکر شده خواهیم دید که تقریبا ۸۰ درصد سایر شهرستانهای استان، فاقد پروژه در حوزه راه بودند که سمنان بعنوان مرکز استان و‌دامغان بعنوان یکی دیگر از شهرستانهای مهم‌استان هم جزء شهرستانهای فاقد پروژه افتتاحی بودند .‌

بر اساس طرحهای ذکر شده‌ ،بیشترین تعداد پروژه ها متعلق به شهرستان شاهرود می باشد.

در حوزه مسکن‌مهر‌هم‌ به آمار مساکن مهر افتتاح شده در شهرستانهای استان به شرح‌ذیل توجه فرمایید:

کل مسکن مهر افتتاح شده در استان سمنان  ۱۷۵۶ طرح ؛

شهرستان‌شاهرود ۱۱۲۰ واحد . شهرستان دامغان ۳۱۶ واحد. ‌شهرستان‌سمنان ۲۹۹ واحد. شهرستان‌گرمسار ۲۱ واحد.

حال با توجه به آمار گویای فوق در حوزه های راه و‌مسکن که اولین آن ، اداره کل راه و‌ترابری استان که البته طبق قانون این اداره کل نبایدوجود خارجی داشته باشد اما  همچنان در استان سمنان دایر  و‌‌اضافه بر آن در خارج‌از مرکز استان‌مستقر است .

می توان‌به این‌نتیجه رسید که رعایت انصاف،  و پرهیز از قضاوت های نااگاهانه پس از دریافت واقعیتهای موجود در تعداد پروژه های هر شهرستان بهتر از اتهام زدن به مرکز استان با طرح‌موضوعات پوچی‌چون اجحاف و بی عدالتی توسط مرکز استان‌ ست.

و یا طبق اخبار منتشر شده پیرامون عدم  همراهی نماینده محترم یکی ازشهرستان ها درسفر ریاست محترم‌جمهور و‌هیات دولت‌ به بهانه اعتراض به اجحاف صورت گرفته به شهرستان مورد نظر  ( نگارنده توجه مخاطبین محترم‌را مجددا به تعداد پروژه‌های افتتاح شده در حوزه راه شهرستان ها جلب می نمایم . ضمن آنکه قطعا پروژه های مهمتر دیگری هم تعریف شده  که  در آینده از آنها بیشتر خواهیم دید و شنید) .

در پایان وظیفه خود دانستیم بیان کنیم آنچه که واقعیت دارد تا برخی دوستان ازبیان آنچه که واقعیت ندارد ، بپرهیزند.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

یک‌شهروند هم استانی