خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/03/14 13:36
شناسه خبر : 14937

چهارشنبه سوری دکتر ظریف!

سمنان لاین – روزنامه نوآوران این کارتون را با عنوان «پرش دیپلماتیک از آتش ترامپ» منتشر کرد. ...

سمنان لاین – روزنامه نوآوران این کارتون را با عنوان «پرش دیپلماتیک از آتش ترامپ» منتشر کرد.