خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
16/03/19 19:30
شناسه خبر : 5524

عکسی جالب از پارک ماشین در وسط خیابان در تهران قدیم!

  سمنان لاین / در تصویر زیر پارک خودروها را در وسط خیابان در تهران قدیم را می بینید.  گویا در آن مقطع، خودروها اجازه توقف در طرفین خیابان را نداشته اند.   ...

 

سمنان لاین / در تصویر زیر پارک خودروها را در وسط خیابان در تهران قدیم را می بینید. 

گویا در آن مقطع، خودروها اجازه توقف در طرفین خیابان را نداشته اند.