خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
15/10/25 19:39
شناسه خبر : 3588

انتظار مردم از وزیر دولت قانون اجرای مرّ قانون ؛ دانشگاه فرهنگیان فقط در مراکز استان ها

 سمنان لاین – به بهانه ی سفری که قرار بودوزیر آموزش و پرورش به شرق استان داشته باشد و به دلیل نزدیکی سفر دولت به استان فعلا منتفی شده است /   طبق گفته ی جهان مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ، شرق استان در آینده میزبان وزیر آموزش و پرورش خواهد بود. وزیری […] ...

 سمنان لاین – به بهانه ی سفری که قرار بودوزیر آموزش و پرورش به شرق استان داشته باشد و به دلیل نزدیکی سفر دولت به استان فعلا منتفی شده است /

 

طبق گفته ی جهان مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ، شرق استان در آینده میزبان وزیر آموزش و پرورش خواهد بود. وزیری که  متأسفانه در طول وزارتش همواره نامش در صدر احتمال استیضاح شدن قرار دارد.

 یکی از نکاتی که نمایندگان معتدل هم در مقطعی بدان پرداخته اند موضوع دانشگاه فرهنگیان است.

سمنان لاین هم با توجه به دغدغه ی مردم  بارها به این نکته اشاره داشته است که دادن مجوز جهت این دانشگاه طبق قانون بغیر از مراکز استان ها از حیطه ی اختیار وزیر آموزش و پرورش به تنهایی خارج است . لذا تقاضای مردم ازاستاندار محترم این است که قبل از ورود ایشان به استان تذکرات لازم را به وزیر مربوطه و مقامات محلی اعلام داشته و در دولت قانون از یک بی قانونی احتمالی جلوگیری شود.

چراکه متأسفانه گاهی اوقات در این موارد متأسفانه برخی از هم استانی ها از روش ” راه بنداز ،جا بنداز ” استفاده کرده که در این موردِ بخصوص ،نهایتا موجب تضعیف دانشگاه فرهنگیان در مرکز استان و کل استان خواهد شد.

خبرنگار سمنان لاین هم در این خصوص بشرح ذیل مصاحبه ای با مسئولان دانشگاه فرهنگیان کشور داشته که به نظر مخاطبین محترم میرساند :

 

سمنان لاین در مصاحبه با دکتر شفیعی مشاور ارشد رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور؛

 

 

 با توجه به اینکه شهرستان های مختلف در کشور متقاضی ایجاد پردیس دانشگاه فرهنگیان هستند از یک سو واز طرفی سیاست دولت در آموزش عالی که مبتنی بر کیفی سازی میباشد ،آیا ایجاد پردیس های فرهنگیان در خارج از مراکز استان ها در دستور کار سازمان مرکزی دانشگاه ها قرار دارد؟

 

شفیعی مشاور ارشد رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار سمنان لاین گفت : با تاکید براجرای سیاست کلی دولت مبنی برکیفی سازی در دانشگاه فرهنگیان  با رد مباحث مطرح شده در خصوص ایجاد پردیس های جدید در غیر از مراکز استان ها افزود ؛ هر گونه تغییری در سیاست های دانشگاه فرهنگیان منوط به تصویب در هیئت امنای دانشگاه بوده که وزیر محترم آموزش وپرورش فقط بعنوان یک عضو در این هیئت محسوب می شود و یک رأی دارد .

شفیعی همچنین افزود؛ هرگونه مصوبه ای نه برای یک شهرستان خاص بلکه با در نظرگرفتن پارامترهای مختلف برای کلیه شهرستان هایی که واجد شرایط می باشند لحاظ میگردد ، که  آن موضوع خاص مطرح شده ، با توجه به مغایرت با اساسنامه دانشگاه ، در دستور کار نمی باشد.

 

سمنان لاین  در مصاحبه با تاجیک معاون اداری مالی دانشگاه فرهنگیان کشور :

 

 

آیا کلاس های ناپیوسته با دانشگاه فرهنگیان مرتبط هستند؟

تاجیک  معاون اداری مالی دانشگاه فرهنگیان کشور هم ضمن تأکید بر اجرای اساسنامه این دانشگاه مبنی بر استقرار پردیس های دانشگاه فرهنگیان فقط در مراکز استان ها افزود ؛

ایجاد کلاس های ناپیوسته معلمین از دیرباز در شهرستان های مختلف کشور مرسوم بوده که این موارد کاملا موضوعی متفاوت بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه فرهنگیان ندارد.